SEVILLA-DOÑANA-RIOTINTO                                                                                           Tornar

AGRAïMENTS

 

           Al departament de ciències naturals del col·legi per organitzar el viatge.

           Als nostres pares per pagar el viatge.

           A Cati Garau, Cati Ballester i Mari Paz Yllera per acompanyar-nos.

           Als nostres guies Diego (Sevilla), Sergio (Doñana) i la guia de Riotinto (no sabem el seu nom).